Genç Yetişkinlikte Bilişsel Gelişim (Young Adulthood)


ERGENLİK

GENÇ YETİŞKİNLİK
1. Hipotetik varsayımsal durumlarla ustalıkla baş ederler.

1. Problemler hakkında varsayım geliştirmede daha sistematiktir. Problem çözümünü bulmada daha başarılıdır. Gerçeğe daha faydacı biçimde yaklaşır.

2. Ergen ideal mantığını kullanır. 2. Labouvie’ye göre genç yetişkin daha pragmatiktir. Kararlılıkta, özelleştirmede ve enerjiyi kanalize etmede daha yetkindir.
3. Elkind’a göre, ergenlik ‘ben merkezci’ bir dönemdir. Dürtülerini doyuracak gereksinimleri ile baş etmeye çalıştığı için sadece kendisi ile çok meşguldür. Nesnellik eksikliğinden yoksun olduğu için özbilinci çok yoğundur. Abartılmış özbilinçlilik: hayali seyirci ya da psisik tiyatro adını verir. Başkalarınca sürekli izlendiklerini düşünürler. 3. Karmaşık iş ve sosyal problemleri çözümünde ergene kıyasla daha başarılıdır.
4. Perry’e göre ergenler iki kutuplu düşünürler. Siyah-beyaz, iyi-kötü, doğru-yanlış, biz-onlar vardır. 4. Perry’e göre genç yetişkinler düşüncenin farklı boyutları olduğunu ve başkalarının değişik perspektifleri olduğunu fark etmeye başlarlar. İkili düşünceden çoklu düşünceye geçerler.
5. Ergenlerin kişisel öyküleri vardır. Kendi düşünceleri yeni ve biriciktir. Kimse onların yaşadığı iyi ya da kötü şeyleri onlar kadar yaşamamıştır. İdealist reformcudurlar. Kendi istekleri doğrultusunda dünyayı değiştirmek isterler. 5. Otorite tüm cevapların sahibi değildir.
6. Doğru tektir. 6. Doğrunun görece olduğunu kavrayabilirler. Doğrunun içsel ve subjektif yapısı olduğunu fark ederler.
7.—- 7. Bilginin mutlak olmadığını, bağlama ilişik olduğunun bilincindedirler.
8. Çok güçlü duyguları vardır. Tutkulu ve hırslıdırlar. 8. daha dengelenmiştir.
9. Ergenler kendilerine bir şey olmayacağını düşünürler. Başlarına bir şey gelmez, alkolden etkilenmezler. 9. Genç yetişkinler risklerin daha farkındadır.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?